Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy

Dokument si môžete stiahnúť na nasledovnom linku:

Súhlas so spracovaním osobných údajov - zmluva