Informácia o aktuálnom palivovom mixe v SR.

Aktuálny (rok 2018) palivový mix vo výrobe elektriny v Slovenskej republike.

Energetický mix 2018