1. Centrum pomoci
  2. Reklamácie a reklamačný poriadok

Riešenie sporov medzi Prijímateľom a Poskytovateľom

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov nájde Prijímateľ na linku:

https://centrumpomoci.greenlogy.sk/centrumpomoci/priloha_op

 

On-line platforma alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže prijímateľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Orgán dozoru 

  1. Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt na Ústredný inšpektorát a jednotlivé inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie nájde prijímateľ na  https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi),
  2. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (kontakt na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nájde prijímateľ na http://www.urso.gov.sk/?q=urad/kontakty).