Príloha Zmluvy č.5: Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy.

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy