Príloha Zmluvy č.2: Formulár pre odstúpenie od Zmluvy

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Formulár pre odstúpenie od Zmluvy