Príloha Zmluvy č.4: Cenník služby ZEM (Zelený energetický manažment) pre domácnosti, vrátane ceny za združenú dodávku 100% zelenej elektriny

Cenník je platný od 01.01.2020 ✔️ Greenlogy ako odštepný závod spoločnosti TWINLOGY s.r.o. vykonáva činnosť dodávky elektriny na základe cenových rozhodnutí vydaných pre spoločnosť TWINLOGY s.r.o.

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník služby ZEM a združenej dodávky elektriny pre domácnosti