Príloha Zmluvy č.6: Informácia o ochrane osobných údajov

poskytované prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov Prijímateľa

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Informácia o ochrane osobných údajov