Povolenie na dodávku elektriny

Greenlogy ako odštepný závod spoločnosti TWINLOGY s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe povolenia vydaného pre spoločnosť TWINLOGY s.r.o.

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Povolenie na dodávku 2010 E407