Príloha Zmluvy č.3: Poučenie prijímateľa o jeho právach

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Poučenie prijímateľa o jeho právach