Môžem od vás odoberať elektrinu, aj keď nemám záujem o službu ZEM (Zelený energetický manažment)?

Môžete, nie však prostredníctvom značky Greenlogy.

Nakoľko nám legislatíva predpisuje vyhovieť a zazmluvniť každého odberateľa, ktorý splní zákonné podmienky, odberatelia, ktorí nemajú záujem o službu ZEM s 100% dodávkou zelenej elektriny, môžu požiadať o klasickú združenú dodávku elektriny bez garancie výroby z obnoviteľných zdrojov na našom webe www.twinlogy.com, ktorý tento typ dodávky zastrešuje.

 

💚☀️😜💚