1. Centrum pomoci
  2. Dokumenty na stiahnutie
  3. Cenníky a obchodné podmienky pre domácnosti

Cenové rozhodnutie - dodávka elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2019, 2020

Greenlogy ako odštepný závod spoločnosti TWINLOGY s.r.o. vykonáva činnosť dodávky elektriny na základe cenových rozhodnutí vydaných pre spoločnosť TWINLOGY s.r.o.

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Cenové rozhodnutie - dodávka elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2019

Cenové rozhodnutie - dodávka elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2020