Ako správne zaplatiť za službu ZEM (Zeleného energetického manažmentu) a združenú dodávku elektriny?

Dávajte prosím pozor, aby ste pri úhrade mesačných preddavkov alebo vyúčtovacej faktúry použili správne platobné údaje. Tieto nájdete uvedené na každom daňovom doklade (faktúre). Ide hlavne o číslo účtu, variabilný symbol a predovšetkým správnu fakturovanú sumu. Pri platbe preddavkov si trvalý príkaz nastavte na max. 11 opakovaní. Po každom ročnom vyúčtovaní sa Vám môže zmeniť suma preddavku a tak je nutné každých 12 mesiacov skontrolovať a prípadne upraviť platobné údaje.

Greenlogy má nasledovné spôsoby úhrady:

  • Trvalý príkaz / bankový prevod
  • Platba cez VIAMO, CardPay (na webe)
  • Vklad na účet spoločnosti Greenlogy

Bankové spojenie Greenlogy:

Tatrabanka a.s., IBAN: SK21 1100 0000 0029 4507 2125

👍👍👍👍👍