Ako mám postupovať, ak som neuhradil/la nedoplatok z vyúčtovacej faktúry, alebo preddavok za dodávku elektriny v lehote splatnosti?

Úhradu je potrebné bezodkladne zrealizovať na účet spoločnosti Greenlogy :

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4507 2125.

Správnu sumu a variabilný symbol nájdete na faktúre, ktorú sme Vám doručili elektronicky

e-mailom.📧

 

V prípade, že neviete faktúru nájsť, kontaktujte nás prosím na Greenlinke +421 2 33056444.

Včasnou reakciou predídete hrozbe prerušenia dodávky elektriny.

⏱️⏱️⏱️⏱️⏱️